Wiki Acràcia. L’arribada de societats P2P

Blog creat per compartir i difondre l’edició del llibre:

Wiki Acràcia
L’arribada de societats P2P:
lliures, obertes, col·laboratives,
entre iguals i dels comuns.

(Per un petit problema tècnic, aquesta setmana els capítols més actualitzats son els que trobeu enllaçats en aquesta pàgina aquí a sota, no a les altres pàgines de la web.)

Els capítols aniran sortint gradualment a mida que es vagi finalitzant el llibre, que està obert a la col·laboració de tothom que hi vulgui aportar.

Aquests son els capítols que ja estan disponibles:

Introducció

Capitol 1. Motors de canvi social

Capitol 2. La Societat del Coneixement

Capitol 3. Treball en xarxa, obert i col·laboratiu

Capitol 4. L’Ecologia

Capitol 5. L’Economia Alternativa

Capitol 6. Responsabilitat Social Empresarial

Capitol 7. Altres Organitzacions

Capítol 8. WikiAcràcia

Índex

Sobre el llibre

Sobre l’autor

Bibliografia

 

Als “comentaris” de cada pàgina podeu deixar observacions, aportacions, crítiques constructives, noves propostes, etc, en cada capítol per millorar el llibre.

L’autor actual de la obra, Dídac Costa i Larraburu, es reserva el criteri d’inclusió o no de cada aportació al llibre, en funció de moltes variables, com la llargada, la coherència argumental, la rellevància, les repeticions o el ritme explicatiu.

Però totes les aportacions, s’incloguin o no al text, quedaran exposades a l’espai de comentaris de cada pàgina.

S’agraeixen especialment correccions d’errades que pogueu trobar!

El llibre estarà sempre en aquesta pàgina lliure i obert, i es podrà descarregar l’obra completa amb PDF, un cop finalitzada, per llegir i imprimir lliurement.

El llibre també serà distribuït en format físic a llibreries per 10€.

L’obra quedarà oberta sense límit de temps per poder incloure les aportacions i col·laboracions més interessants que puguin anar arribant en properes edicions físiques.

Tots els continguts operen i hauran de fer-ho en properes edicions i distribucions, sota llicències Creative Commons. En concret atribució i compartir igual.

No es tanca per tant l’opció a poder distribuir l’obra amb finalitats comercials de forma autònoma i sense haver d’abonar cap dret d’autor, si es distribueix a l’equivalent de 10€ i amb les llicències d’atribució i compartir igual.

Així com també resta oberta la possibilitat de fer un ús lliure dels continguts total o parcialment per usar-ho per a la creació de noves obres i derivacions.